Teksut Herbal Cheese (250g)

0.56 lb
$4.99

We have run out of stock for this item.

Herbed cheese is a type of cheese made out of sheep's or cow's milk. Ripened cheese varieties containing herbs are traditional in Turkey and have been manufactured for more than 200 years in the east and southeast of the country.

Otlu peynir; tadı, aroması ve üretim kalitesiyle Van’la özdeşleşmiştir. Koyun sütü üretiminin artması ve birçok otun bahar aylarında yetişmesi nedeniyle bahar aylarında üretilir. Otlu peynire 25 değişik ot katılabilmektedir. Bunlardan başlıcaları: Sirmo, mendi, heliz, yabani nane ve kekiktir. Ot ve cacık; peynirin karakteristik yapısını, tadını ve aromasını oluşturmaktadır. Van’a has otlar, peynirin besin değeri artmakta, hazım dercesi yükselmekte ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirmektedir.