MB GEMLIK BLACK OLIVES S KURU SELE (DRIED SELE) IRI BOY 800GR

1.76 lb
$7.99

We have run out of stock for this item.

Kuru Sele – this is dried in a basket of rock salt, which draws all the water from the olive. The longer the olive is left in the salt the firmer the olive becomes. The olive can lose up to half its original weight during curing, giving a crinkly effect. This is a dry store olive and is the least salty tasting. A dry-cured  olive is a premium olive that carries a high price tag. 

Tam adı S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olan Marmarabirlik, dünyanın en kaliteli sofralık siyah zeytinlerinin yetiştirilmesi ve en iyi koşullarda işlenerek tüketiciye sunulması amacıyla 1954 yılında bölge zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım ve dayanışmasıyla kurulmuş olan bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğidir. Çalışma bölgesi, doğuda İznik Gölü çevresinden başlayarak adını aldığı Marmara Denizi’nin güney sahillerine, oradan da Mürefte’ye kadar uzanmaktadır.