MB GEMLIK BLACK OLIVES 3XS LUKS 950GR

2.2 lb
$8.99

We have run out of stock for this item.

A true Gemlik olive should be grown and cured in the Gemlik area. The Marmara sea area climate is considered ideal for olives, with high summer temperatures and cold winters. All Gemlik olives are hand picked between November and February, depending on the crop.

Doğal salamura siyah zeytin işleme yöntemlerinden biri de  ülkemizde Gemlik metodu olarak bilinen salamura siyah zeytin yöntemidir. Oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.   Gemlik yöntemi zeytinin tuz ile katlanarak yerleştirilmesidir. Tuz miktarı zeytin ağırlığının % 10’u olarak tespit edilir. Tuzun % 25’i zeytinlerin arasına serpilir kalan % 75’i ise üst kısma yayılır ve üzeri kapaklarla kapatılır.Sonrasında yapılan havalandırma ise  fermantasyonu tamamlanan zeytinlerdeki renk farklılıklarını gidermek üzere yapılan bir işlemdir. Havanın oksijeni sayesinde renk maddeleri oksitlenerek istenilen siyah rengin oluşmasını sağlamaktadır. Havalandırma ya  zeytinlerin kerevetlere çıkarılarak 2-3 gün bekletilmesi ya da bulunduğu kaplar içerisinde bir kompresör vasıtasıyla hava vermek suretiyle yapılabilmektedir.Bu aşamadan sonra renk uyumu sağlanan zeytinler boylarına göre ayrılarak ambalajlama yapılır.