Marmarabirlik Cold Pressed Extra Virgin Olive Oil (1 Liter)

2.13 lb
$13.99

We have run out of stock for this item.

First cold pressed is the only true way to make delicious high purity extra virgin olive oil. ... The flavors, aroma, and nutrition are so much more alive when the olives are first cold pressed. The natural earthiness and richness enlivens the food you put it on in such a way that lower quality olive oils just can't do.

● Yağlık olarak tabir edilen kalibre dışı küçük daneli zeytinler, modern kontinü tesislerde zeytinyağı üretiminde kullanılır. ● Hazneye dökülen zeytinlerden öncelikle fan yardımıyla yaprak, dal vb. materyaller ayrılır ● Yıkama haznesinde yıkanarak kirliliklerinden arındırılır. ● Kırma bölümünde çekirdekleri ile birlikte kırılır ve hamur haline getirilir. ● Hamur yoğrulur, hamur sıcaklığı sürekli kontrol edilir ve sıcaklık 35 °C’ yi geçmez. ● Yoğurma işlemi sonrası hamur dekantöre aktarılarak yağ, karasu ve pirina ayrılır. ● Yağ seperatöründen alınan yağ bekletme tanklarına aktarılır. ● Tanktan paçal numune alınarak kalite sınıflandırması için laboratuvara analize gönderilir. ● Analiz sonuçlarına göre zeytinyağı, Naturel sızma, Naturel Birinci veya Ham yağ olarak kategorize edilir.