Maramara Birlik Black Olives Basket Series 800 gr

1.76 lb
$8.99

We have run out of stock for this item.

Marmarabirlik is a Turkish olive production company. It was established on 28 June 1954 as a Union of Agricultural Sales Cooperative, cultivating, harvesting and marketing of olives with mutual assistance and cooperation of region's olive farmers.

Doğal Sofralık Salamura Siyah ● Zeytinler siyah / rengi dönük olum döneminde elle toplanarak hasat edilir. ● Boylama makinesinde boylanarak dane iriliklerine göre sınıflandırılır. ● Zeytinler dane iriliklerine göre ayrı ayrı havuzlara dökülerek, baskıları yapılır. ● Salamuraları verilerek fermentasyona bırakılır. ● Belirli periyotlarla salamuraları sirküle edilerek, fermentasyon kontrolleri yapılır. ● Tatlanan zeytinler havuzlardan çıkarılarak dane iriliklerine göre boylanır. ● Sap alma, yıkama ve seçme ayıklama işlemlerinden geçirilerek ambalajlanır.