KAANLAR Kokteyl Green Olives

0.88 lb
$3.99

We have run out of stock for this item.

 Sarı olum döneminde (Eylül ayı) elle toplanan zeytinler boylanarak dane iriliğine göre sınıflandırılır. ● Kalibre bazında zeytinler tanklara alınarak alkali çözeltisi verilir. ● Zeytinler alkali ile muamele edilerek acılık maddesinin parçalanması sağlanır. ● Yıkama işlemleri ile zeytinin bünyesinde bulunan alkali giderilir. ● Salamura verilerek fermentasyona bırakılır. ● Fermentasyon işlemleri ve kontrolleri yapılır. ● Yaklaşık 2-3 ay sonra zeytinler tanklardan çıkarılarak boylanır. ● Boylanan zeytinler şayet kırma üretiminde kullanılacaksa kırma makinasında kırılır. ● Dolgulu üretiminde kullanılacaksa çekirdekleri çıkarılarak dolgu maddesi ile dolgulanır. ● Zeytinler seçme ayıklama işleminden geçirilerek ambalajlanır. ● Kokteyl olarak ambalajlanan zeytinler sap alma, yıkama ve seçme ayıklama işleminden geçirilerek ambalajlanır.